Bertel Jensens aner.

 

1.  Bertel Jensen, født 4. maj 1798 i Mølbygård, Skovlund, Ansager sogn, død 3. oktober 1870 i Mølbygård, Skovlund, Ansager sogn, begravet 8. oktober 1870 i Ansager. Bertel Jensens skøde på Mølbygård er tinglæst den 1. november 1826, idet han overtager gården efter sin far, Jens Bertelsen.

    

     Han blev viet til Karen Jepsdatter 22. oktober 1826 i Ansager kirke, født 1. september 1797 i Uddegård, Skovlund, Ansager sogn, død 10. september 1878 i Mølbygård, Skovlund, Ansager sogn, begravet 15. september 1878 i Ansager.

 

Forældre

2.  Jens Bertelsen, født 1757 i Uhregård, død 6. marts 1838 i Ansager sogn, begravet 13. marts 1838 i Ansager. Den 15. maj 1793 blev der afholdt offentlig auktion over dødsboet efter gårdmand Mikkel Jørgensen i Mølbygård, og her købte Jens Bertelsen, Uhre, som højstbydende gården. Det fortælles i slægten, at Jens Bertelsen som ung mistede alt hvad han ejede, men det lykkedes ham at tjene så meget, at han kunne købe den halvstore gård. Han virkede en del som høle-smed, hvad der sikkert har været ret indbringende på den tid. Han blev viet til Marie Kirstine Jepsdatter 6. oktober 1793 i Ansager kirke, Ansager sogn.

 

3.  Marie Kirstine Jepsdatter, født 1775 i Ansager sogn, død 22. november 1855 i Ansager sogn, begravet 29. november 1855 i Ansager sogn.

 

Bedsteforældre

4.  Bertel Thomasen, født 1713 i Uhregård, Tistrup sogn, død 26. maj 1791 i Ansager sogn. Han blev viet til Bodil Jepsdatter 6. juni 1740 i Ansager kirke, Ansager sogn.

 

5.  Bodil Jepsdatter, født 1715 i Ansager sogn, død 1797 i Uhregård, Tistrup sogn. Hun var en klog og myndig kone, som påtog sig en omfattende virksomhed som jordemoder på egnen. Men da mange børn og mødre døde på grund af de ulærte jordemødre, ansatte herremanden på Nørholm, Teilmann, en uddannet jordemoder. De ulærte blev dog længe efter stadig foretrukket af folk på egnen.

     Bodil Jepsdatter var søster til ane nr. 10, Ole Jepsen.

 

6.  Jeppe Nielsen, født 1745 i Ansager Mølle, Ansager sogn, død 2. april 1814 i Ansager Mølle, Ansager sogn, begravet 7. april 1814 i Ansager sogn. Han var møller i Ansager mølle, og blev trolovet 15. oktober 1769. Han fik 20. maj 1779 arvefæstebrev på møllen. Han blev viet til Kirsten Olufsdatter, 12. november 1769 i Ansager kirke, Ansager sogn.

 

7.  Kirsten Olufsdatter, født 1742 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, død 19. januar 1789 i Ansager mølle, begravet 24. januar 1789 i Ansager sogn.

 

Oldeforældre

8.  Thomas Jensen, født ca. 1670 i Hodde by og sogn, død efter juni 1748. Gårdfæster i Uhregård, Tistrup sogn. Måske var han også snedker. Han blev viet til N. N. Bertelsdatter.

    

9.  N. N. Bertelsdatter. Hun var datter af gårdfæster i Stundsig, Horne sogn, Bertel Henriksen.

 

10.  Jep Olufsen, født 1669 i Ansager sogn, død november 1743 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, begravet 17. november 1743 i Ansager sogn. Han var først gårdfæster i Ansager, senere i Lærkeholt, og han blev viet til Elle Christensdatter. Deres datter Bodil Jepsdatter og sønnen Ole Jepsen er hhv. ane nr. 5 og ane nr. 10. Han blev viet til Elle Christendatter.

 

11.  Elle Christendatter, født 1673 i Lund, Ansager sogn, død februar 1734 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, begravet 25. februar 1734 i Ansager sogn. Han fik 1670 fæstebrev på den part af Lund, Ansager sogn, som Jens Bertelsen var fradød.

 

12.  Niels Jeppesen, født 1707 i Farup sogn, død april 1775 i Ansager Mølle, Ansager sogn, begravet 23. april 1775 i Ansager sogn. Han var fæster af Ansager mølle, der hørte under præstegården. Han blev viet til Ane Kathrine Markusdatter, 16. oktober 1738 i Ansager kirke, Ansager sogn.

 

13.  Ane Kathrine Markusdatter, født 1717, død maj 1779 i Ansager Mølle, Ansager sogn, begravet 26. maj 1779 i Ansager sogn. Ved brylluppet siges hun at være af Ansager Mølle, men hun ses ikke født i sognet, og der nævnes ingen Markus, så det må næsten antages, at hun har været i pleje hos Jens Sørensen og Malene Iversdatter, som på den tid boede i Ansager Mølle.

 

14.  Ole Jepsen, født ca. 1704 i Ansager sogn, død november 1772 i Ansager sogn, begravet 15. november 1772 i Ansager sogn.  Fik 20. januar 1724 fæstebrev på halv gård i Lærkeholt, hvorefter han ægter enken på gården, Maren Pedersdatter. Ole Jepsen var bror til ane nr. 5 Bodil Jepsdatter.

       Han blev viet til Maren Pedersdatter efter januar 1724.

 

15.  Maren Pedersdatter, født ca. 1704, død oktober 1748 i Ansager sogn, begravet 1. november 1748 i Ansager sogn.

 

Tipoldeforældre

16.  Jens Nielsen, født ca. 1630 i Hesselhogård, Tistrup sogn, død efter 1704. Han var først gårdfæster i Hodde, senere, vistnok fra 1679 i Uhregård. I Øster Horne Herreds tingbog 1665 til 1667 omtales en retssag mellem Jens Nielsen og Søren Jensen i Hodde præstegård. Striden drejede sig om Jens Nielsens kvæg, som Søren Jensen havde fundet i sit korn, hvilket havde medført en ret voldelig kamp om kvæget. Han blev viet til Ukendt

 

17.  Hendes navn kendes ikke, men vistnok datter af forpagteren på Agerkrog i Tistrup sogn, Thomas Lauritsen.

 

18.  Bertel Henriksen. Det vides kun, at han var Gårdfæster i Stundsig, Horne sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

19.  Hendes navn kendes ikke.

 

20.  Oluf Lassen. Fæstede den 22. oktober 1655 den halve part af Niels Christensen gård i Ansager af Ribe Hospital. Han blev viet til Ukendt.

 

21.  Hendes navn kendes ikke.

 

22.  Christen Jensen, født ca. 1632 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, død 1721 i Lund, Ansager sogn, begravet 19. januar 1721 i Ansager sogn. Han fik 1670 fæstebrev på den part af Lund, som en Jens Bertelsen var fradød. Han blev viet til Elle Jensdatter.

 

23.  Elle Jensdatter, født 28. november 1650 i Lund, Ansager sogn, død 4. marts 1712 i Lund, Ansager sogn, begravet 9. marts 1712 i Ansager sogn.

 

24.  Jeppe Hansen, død maj 1712, begravet 7. maj 1712. Levede som snedker i Farup sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

25.  Hendes navn kendes ikke.

 

28.  Jep Olufsen, (se samme person ovenfor i generationen 4) født 1669 i Ansager sogn, død november 1743 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, begravet 17. november 1743 i Ansager sogn. Han blev viet til Elle Christendatter.

 

29.  Elle Christendatter, (se samme person overfor i generationen 4) født 1673 i Lund, Ansager sogn, død februar 1734 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, begravet 25. februar 1734 i Ansager sogn.

 

Tip-tipoldeforældre

32.  Niels Nielsen, født ca. 1600 i Hesselho, Tistrup sogn, død ca. 1683 i Hesselho, Tistrup sogn. Han nævnes i 1667 som gårdfæster i Hesselgård. Han blev viet til Ukendt.

 

33.  Hendes navn kendes ikke.

 

36.  Henrik Madsen, født ca. 1660 i Voergård, Tistrup sogn. Han var fæster af Galthogård i Tistrup sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

37.  Hendes navn kendes ikke, men hun var vistnok datter af fæster i Voergård, Jens Nielsen.

 

44.  Jens Christensen, født ca. 1600 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn, død 1654 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn. Han nævnes som gårdfæster i Lærkeholt. Han blev viet til Ukendt.

 

45.  Hendes navn kendes ikke.

 

46.  Jens Pedersen Høst, født ca. 1600, død efter 1660. Han gik på aftægt 14. august 1660. Han fik den 18. juni 1642 fæstebrev fra Ribe Hospital på halvparten af en gård i Lund, Ansager sogn. Den 7. april 1652 får han fæste af den anden halvpart. Han synes at være gået på aftægt 14. august 1660, da han afstod sin part til Jens Bertelsen. Han blev viet til Johanne Raskdatter.

 

47.  Johanne Raskdatter, død 1653. Efter hustruens død, oprettede Jens Pedersen Høst den 7. oktober 1653 et arveforlig, hvori han udførligt omtaler hvilke beløb og effekter, der skal tilfalde deres 4 børn ved hans død.

 

3 x tipoldeforældre

64.  Niels Pedersen.  Nævnes i Lundenæs ekstraskattemandtaller fra 1610 og 1625 som gårdfæster i Hesselhogård, Tistrup sogn.

       1611 optræder han som vidne på Øster Horne Herredsting. Han blev viet til N. N. Nielsdatter.

 

65.  N. N. Nielsdatter er datter af den foregående mand i Hesselho, Niels Lassen.

 

72.  Mads Henriksen nævnes 1664 som gårdfæster i Uhregård, Tistrup sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

73.  Hendes navn kendes ikke.

 

88.  Christen Nielsen, født ca. 1580 i Lærkeholt, Skovlund, Ansager sogn. Han levede endnu i Lærkeholt den 15. oktober 1629. Den 7. oktober 1611 får han udstedt et tingsvidne om sin fattige tilstand. Han er så forarmet, at han ikke kan betale skat. I 1625 fører han proces med naboer, hvis kvæg har været inde på hans marker, og gjort skade på kornet. 15. oktober 1529 fungerer han som sandemand i Øster Horne Herred. Han blev viet til Ukendt.

 

89.  Hendes navn kendes ikke.

 

92.  Peder Jensen Høst nævnes i ekstraskattemandtaller i 1611 og 1625 som kronbonde i Krarup, Tistrup sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

93.  Hendes navn kendes ikke.

 

94.  Rask Hansen var gårdfæster i Ålling, Ansager sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

95.  Hendes navn kendes ikke.

 

4 x tipoldeforældre

130.  Niels Lassen nævnes 1573 som kronbonde på Hesselho i Tistrup sogn, og den 26. juli 1580 optræder han som sandemand på Øster Horne Herredsting. Han blev viet til Ukendt.

 

131.  Hendes navn kendes ikke.

 

176.  Niels Christensen fæstede 1576 gården Lærkeholt i Ansager sogn under Ribe Hospital. Hans fæstebrev dateret: Ribe den 9. marts 1576 er bevaret, og må antages at være et af Danmarks ældste. Han blev viet til Ukendt.

 

177.  Hendes navn kendes ikke.

 

184.  Jens Høst nævnes 1585 som kronbonde i Krarup, Tistrup sogn, og 1599 nævnes han som sandemand i Øster Horne Herred, da han tog et tidsvidne på, at Linding Bro var den

         alfarende vej til Varde. Han blev viet til Ukendt.

 

185.  Hendes navn kendes ikke.

 

5 x tipoldeforældre

260.  Las Nielsen, gårdfæster i Hesselho, nævnes i et tingsvidne udstedt den 4. maj 1556 på Øster Horne Herredsting således: "Vi efterskrevne Laurits Nielsen i Hesselho den Tid tingholder i

         Øster Horne Herreds Ting..... Dette kunne tyde på, at han en tid har virket som herredsfoged

         i Øster Horne Herred. Han blev viet til Ukendt.

 

261.  Hendes navn kendes ikke.

 

352.  Christen Nielsen nævnes 1537 og 1565 som gårdfæster i Lærkeholt, Ansager sogn. Han blev viet til Ukendt.

 

353.  Hendes navn kendes ikke.

 

368.  Jep Høst var selvejerbonde i Krarup, Tistrup sogn og herredsfoged i Øster Horne Herred. Han nævnes første gang som sandemand i Øster Horne Herred den 14. april 1539 og siden den 28. juni 1543. Den 19. juni 1553 er han sættedommer, og fra omkring 1558 synes han at have

         afløst faderen som herredsfoged. I 1568 blev han overfaldet af bønderne fra Lærkeholt og i

         den anledning befalede kongen sin lensmand på Lundenæs, at han skulle tage boven af de stridbare bønder, at de ikke gjorde andet, end de kunne gøre med loven. I et kongebrev af 1578 hedder det, at Jep Høst, der en tid havde tjent som delefoged til Koldinghus og siden som herredsfoged i Øster Horne Herred, for livstid skulle fritages for landgilde og for al ægt,

         arbejde og andet tynge af sin gård. I 1572 fæstede Jep Høst Ansager sogns kongetiende for 18 ørtug, men da sognemændene tyktes ilde om, at tienden var fæstet til en udensognsmand, blev der efter Jep Høst's død stor tvist og kiv, indtil domprovsten bortfæstede tienden til Mads Christensen i Stenderup, der gav 6 ørte mere og betalte Jep Høst's søn indfæstningen og en hæderlig foræring. Jep Høst førte et hjerte i sit segl. Han blev viet til Ukendt.

        

369.  Hendes navn kendes ikke.

 

6 x tipoldeforældre

736.  Peder Jepsen, der efter recessen af 1536 antager tilnavnet Høst, var selvejergårdmand i Hodde By og sogn. Han nævnes 1515 og 1518 som sandemand i Øster Horne Herred og 1525, 1539, 1543, 1544 og 1556 som herredsfoged. Han førte et hjerte i sit segl. Han blev viet til Ukendt.

 

737.  Hendes navn kendes ikke.

 

7 x tipoldeforældre

1472.  Jep Pedersen.  Han blev viet til Ukendt.

 

1473.  Hendes navn kendes ikke.

Tilbage