Aneliste for Søren Hansen og Mette Kirstine Pedersens børn

udskrevet 27.03.2003

Forældre

 

2.  Søren Hansen, født 15. marts1876 i Aarslev, Hjordkær sogn, døbt 1. april 1876 i Hjordkær kirke, Hjordkær sogn, stilling Fodermester / Slagter, død 20. januar 1932 i Øster Starup.  Faddere: Anna Catharine Petersen, Klovtoft, Emil Petersen, Klovtoft, Claus Clausen, Aarslev. Han blev gift med Mette Kirstine Pedersen 19. marts 1899 i Hvejsel kirke.

 

3.  Mette Kirstine Pedersen, født 16. juli 1880 på Tofthøj mark, Gadbjerg sogn, døbt 15. august 1880 i Gadbjerg kirke, Gadbjerg sogn, død 14. juli 1941 i Øster Starup.  Faddere: Gårdmand Hans Pedersen, Vilhelm Peder Stech og hustru, samt moderen, alle Tofthøj Mark.

 

Bedsteforældre

 

4.  Mads Peter Hansen, født 14. december 1847 på Vindingemark, Vinding, Vejle, døbt 21. januar 1848 i Vinding kirke, Vinding sogn, stilling Smed i Aarslev, Hjordkær. Faddere: husmand Hans Bendixen, Horstedmark, gårdmand Jens Pedersen, Enemærke, husmand Jørgen Andersen, Vinding og møllebygger Ole Christian. Vielse: Døbeattest fra hjemstavnskommunen at have sammesteds ingen fattigunderstøttelse, her medtaget heller ikke bundet ved ægteskab Vacc. 16. september 1849 af Dr. Christens, prov. vacc.attest 24. september 1849. Notat Vindinge 12. november 1871 Krarup Hansen, kirkesanger. Han blev gift med Marie Katrine Petersen 12. november 1871 i Vindinge sogn.

 

5.  Marie Katrine Petersen, født 5. marts 1853 i Ørslev, Hellevad sogn, døbt 30. marts 1853 i Ørslev, Hellevad sogn, død ca. 1885.  Faddere: Jes Møller Jessen, Ørslev, Anna Terp født Wind, gift med Peter Terp, Herslevgård, Anna Katrine Gadeberg, Øster Løgum (Hellevad kirkebog). Vaccineret 13. juni 1854 af Dr. Poulsen.

 

6.    Peder Nielsen, født 1.juni 1817 i Sødover, Nørup sogn, Tørrild Herred, døbt 1. juni 1817 i hjemmet, fremstillet i Nørup kirke 20. juli 1817, stilling Husmand, Tofthøj Mark, død 21. april 1895 på Tofthøj Mark, begravet april 1895 på Gadbjerg kirkegård. PN var ved folketælling 1890 under fattigforsorg. Faddere: Gårdmand Hans Pedersen, Sødover og dennes hustru. Hans Sørensen, Sødover, Jokum Pedersen (Andersen?) Konfirmeret 1832. Han blev gift med (1) Mette Kirstine Nielsdatter, født ca. 1820 i Sødover, død 13. november 1849 i Nørup.  Han blev gift med (2) Mette Marie Madsen, født 21. september 1839 på Hvejsel mark, Hvejsel sogn, døbt 1. december 1839 i Hvejsel kirke, Hvejsel sogn.

 

7.    Mette Marie Madsen, født 21. september 1839 på Hvejsel mark, Hvejsel sogn, døbt 1. december 1839 i Hvejsel kirke, Hvejsel sogn. (Ifølge kirkebogen i Hvejsel).

       Faddere: Niels Nielsens hustru af Hvejsel, Diderik Andersen og hustru Karen Marie af Hvejsel, ..... Gårdmand Christen Pedersen, gårdmand Thomas Nielsen, ungkarl Niels Rasmussen og Søren Jensen, alle af Hvejsel. Konfirmeret søndag efter Micheli 1853 i Hvejsel kirke. På dette tidspunkt, er forældrene husfolk i Bjerløv. Vaccineret af Dr. Christens 23. juli 1843.

 

Oldeforældre

 

8.    Hans Peter Madsen, født 27. januar 1811, døbt 27. januar 1811 i hjemmet, fremstillet 10. marts 1811 i Vinding kirke, stilling Væver / husmand. I folketælling Vinding 1845 står: Nr. 36: HPM, 35 år, væver, "født her i sognet" Dorthea Marie Nielsen, 27 år, født i Skjærup sogn, forlovere ved vielsen: Gårdmand Niels Hansen Ørum på Eskholt, Vinding skov og væver Peder Hansen i Vinding. Han blev gift med Dorthe Marie Nielsdatter 10. august 1839 i Skærup kirke.

 

9.    Dorthe Marie Nielsdatter, født 10. april 1819 i Elkjærgård, Skjærup sogn, døbt 23. maj 1819 i Skjærup kirke. Vacc. 17. september 1829 af Dr. Christens, konfirmeret 1833, på hvilket tidspunkt hun boede i Lindet. Bedømm. v. konf.: Kundskab, god. Opførsel, mg.

 

10.  Jes Christian Pedersen, født 30. juli 1816 i Krarup, Tistrup sogn, Øster Horne herred, stilling Husmand. Ifølge Ørslev, Hellevad sogn Egvad kirkebog 1835-1881, s. 499 Vaccineret 2. juni 1817. Han blev gift med Ellen Cathrine Gadeberg 8. april 1842 i Egvad kirke.

 

11.  Ellen Cathrine Gadeberg, født 29. oktober 1816 i Egvad, Sdr. Rangstrup herred, døbt 3. november 1816 i Egvad kirke. Vaccineret 17. juli 1824.

 

12.  Niels Andersen, født 14. august 1783 i Nørup sogn, Tørrild Herred, døbt 27. august 1783 i Nørup kirke, Nørup sogn, stilling Husmand i Sødover, Nørup, død 9. juni 1842 i Sødover, Nørup sogn. Ifølge folketælling 1834: Et hus i Sødover nr. 26. NA 55 år, husmand, daglejer.

       Folketælling 1840: Bor i hus 21 Sødover Mark. NA 61 år. Han blev gift med Ane Kathrine Pedersdatter 2. juli 1810 i Nørup sogn, Tørrild Herred.

 

13.  Ane Kathrine Pedersdatter, født 11. juni 1777 i Store Lihme, døbt 11. juni 1777 i Nørup kirke, Nørup sogn, død 22. december 1861 i Sødover, Nørup sogn, begravet 29. december 1861 fra Nørup kirke, Nørup sogn. Aftægt på Engelsholms Mark af gårdmand Peter Pedersen, Sødover, familie efter  Niels Andersen.

       Folketælling 1834: Et hus i Sødover nr. 26. AKP 56 år.

       Folketælling 1840: Bor i hus Sødover Mark nr. 21. AKP 62 år.

 

14.  Mads Peder Laursen, stilling Gårdmand, Hvejsel mark, død 14. august 1869 i Hvejsel.  Han blev gift med Johanne Thomasdatter.

 

15.  Johanne Thomasdatter, død efter 1891 i Hvejsel.

 

Tip-oldeforældre

 

16.  Mads Nielsen. Han blev gift med Anna Kirstine Pedersdatter.

 

17.  Anna Kirstine Pedersdatter.

 

18.  Niels Jacobsen, født 1793 i Ødsted, stilling Gårdmand, død 6. oktober 1836, begravet 11. oktober 1836.  Boede hos moderen ved ægteskabets indgåelse i 1815. Ejer af Svinholtgård indtil ca. 1808, køber derefter Elkjergård, Linnetvej 81. Han blev gift med Gertrud Marie Pedersdatter, gift 23. september1815 i Gauerslund kirke.

 

19.  Gertrud Marie Pedersdatter, født 26. marts 1798 i Gauerslund, døbt 9. april 1798 i Gauerslund kirke, død 18. maj 1830 i Skærup, begravet 26. maj 1830 fra Skærup kirke. Boede hos faderen ved ægteskabets indgåelse1815. Hun blev gift med (2) Hans Sørensen, født i Vinding (?), stilling Gårdmand.

 

20.  Peder Michelsen, født 1777 i Tistrup sogn, stilling Fæstebonde, død 15. december 1849 i Tistrup sogn, begravet 23. december 1849 i Tistrup sogn. Ifølge folketælling 1787. Ifølge folketælling 1845 i aftægt hos søn Christen Pedersen. Han blev gift med Maren Larsdatter, 17. oktober 1800 i Tistrup sogn.

 

21.  Maren Larsdatter, født juli - august 1774 i Feld, Tistrup sogn, døbt i Tistrup sogn, død 21. april, begravet 1 maj året mangler.  Nørholm. Udskrift af skifteprotokol af 29. august 1774 i forbindelse med faderen, Lars Jørgensens død.

 

22.  Christian Pedersen Gadeberg. Smed i Hoptrup, Haderslev herred

       Pedersen eller Petersen. Han blev gift med Karen Jensdatter.

 

23.  Karen Jensdatter.  Hoptrup.

 

24.  Anders Nielsen, født januar 1754 i Nørup sogn, Tørrild Herred, døbt 20. januar 1754 i Nørup kirke, Nørup sogn. Nørup kirkebog 1783. Ifølge folketælling 1787 Trollerup, Sødover: AN, husbonde, 33 år, Johanne Christensdatter, madmoder, 34 år. Selvejer, bonde, gårdbeboer. 1. ægteskab. Niels Andersen, mandens fader, enke(mand) efter andet ægteskab. Hyrde, ophold ved aftægt af gården. Han blev trolovet 27. april 1783 med Maren Nielsdatter, gift 13 juni 1783 i Nørup kirke, Nørup sogn.

 

25.  Maren Nielsdatter, født marts 1760 i Nørup sogn, Tørrild Herred, døbt 3. april 1760 i Nørup kirke, Nørup sogn. Iflg. folketælling af 1834 og 1840

      

26.  Peder Knudsen, født ca.1753. Ifølge folketælling Nørup 1787. Ifølge Nørup kirkebog trolovet 11. juni 1772 med Johanna Jacobsdatter og gift 12. november 1772 i Nørup kirke, Nørup sogn.

 

27.  Johanna Jacobsdatter, født 20. oktober 1749 i St. Lihme, hjemmedøbt 20. oktober 1749 ifølge Nørup kirkebog, Nørup sogn. Fundet i folketælling Nørup 1787.

       Johanna blev trolovet med Niels Nielsen 16. august 1769, og gift første gang 3. november 1769 i Nørup kirke.

 

Tip-tip-oldeforældre

 

36.  Jacob Sørensen, født 1762 i Rugsted, stilling Gårdmand.  Køber 27. oktober 1794 Svinholtgård af svigerfaderen, Niels Madsen. Han blev gift med Johanne Nielsdatter 21. august 1790.

 

37.  Johanne Nielsdatter, født oktober, november 1764, døbt 11. november 1764, død 16. september 1816. Hun blev gift med (1) Jacob Sørensen 21. august 1790, Hun blev gift med (2) med Hans Sørensen efter kgl. bevilling af 18. august 1797, født ca. 1777 i Vinding, stilling Gårdmand, Svinholtgård.

 

38.  Peder Sørensen, født 1770, døbt 2. september 1770 i Gauerslund kirke, stilling Gårdmand, sognefoged, død 5. december 1837, begravet 12. december 1837 fra Gauerslund kirke. Ejer af Gauerslundgård (i dag Gammelgård). Han blev gift med (1) Dorthe Adolphsen Breth 17. oktober 1797 i Gauerslund kirke, født 1771 i Gårslev, døbt 5. maj 1771 i Gauerslund kirke, død 1810, begravet 24. juli 1810 i Gårslev. Han blev gift med (2) Christiane Marcussen 16. juli 1811 i Skærup, døbt 6. oktober 1782, død 24. juli 1851 i Gauerslund kirke, begravet 29. juli 1851 fra Gauerslund kirke.

 

39.  Dorthe Adolphsen Breth, født 1771 i Gårslev, døbt 5. maj 1771 i Gauerslund kirke, død juli 1810, begravet 24. juli 1810 i Gårslev.

 

40.  Michel Madsen, født ca. 1736, stilling Fæstebonde. Ifølge Folketælling 1787. Han blev gift med (1) Johanne Nielsen? 1760 i Øse, Øse sogn, født 1736 i Hostrup, Øse sogn.  Han blev gift med (2) Kirstine Pedersdatter efter 1774, født 1752.

 

41.  Kirstine Pedersdatter, født 1752.

 

42.  Lars Jørgensen, død 1774 i Feld, Tistrup sogn.  Ifølge skifteprotokol 29. august 1774 Nørholm gods. Han blev gift med Ellen Madsdatter.

 

43.  Ellen Madsdatter.

 

50.  Niels Andersen.

 

54.  Jacob Jørgensen, født ca. 1717, død 30. marts 1800 i Lihme. Ifølge Folketælling 1787, Lihme by. JJ husbonde, 70 år enkemand efter første ægteskab, bonde og gårdbesidder

       Jørgen Jacobsen, søn 24 år. Niels Pedersen, mandens dattersøn 7 år. Han blev gift med Anne Marie Madsdatter.

 

55.  Anne Marie Madsdatter, født ca. 1716, død 30. april 1786 i Lihme.

 

Tip-3-oldeforældre

 

74.    Niels Madsen, født 1737, død 3. maj1809 i Svinholtgård, Skærup. N.M. solgte 27. oktober 1794 Svinholtgård til svigersønnen Jacob Sørensen for 1598 Rd + kgl. penge, 333 RD 32 Sk + aftægt. N.M. og hustru M.T. boede begge på aftægt på gården. Han blev gift med Mette Thomasdatter.

 

75.    Mette Thomasdatter, født 1738, død 10. januar 1801 i Svinholtgård, Skjærup sogn.

 

76.    Søren Nielsen, født november 1729, døbt 27. november 1729 i Gårslev kirke, stilling Gårdmand, begravet 31. maj 1810 fra Gauerslund kirke. Søren Nielsen køber Gauerslundgård til selveje ca. 1767 -68. Søren Nielsen og Gjertrud Pedersdatter boede i aftægt på gården. Fra tavle 82, uddrag af slægterne fra Brejning Mølle: fra 1755 til ca. 1797 på 1/2 gård 7 i Gauerslund. Han blev gift med (1) Dorothea Hansdatter, død 13. april 1763. Han blev gift med (2) Gjertrud Pedersdatter 3. august 1763 i Gauerslund kirke, født ca. 1729 i Brejning Mølle, Gauerslund sogn, begravet 12. maj 1805 i Gauerslund kirke.

 

77.    Gjertrud Pedersdatter, født ca. 1729 i Brejning Mølle, Gauerslund sogn, begravet 12. maj 1805 i Gauerslund kirke.

 

78.    Adolph Adolphsen Breth, født 6. august 1741 i Vinding, døbt 7. august 1741 i Vinding kirke, Vinding sogn, stilling Gårdmand, død 14. marts 1820 i Skikballe, begravet 22. marts 1820.  Købte Skikballegård mellem Gauerslund og Gårslev i 1794. Han blev gift med Mette Bendixen.

 

79.    Mette Bendixen, født 24. april 1744 i Vinding, døbt 3. maj 1744 i Vinding kirke, Vinding sogn, død juli 1802 i Skikballe, begravet 11. juli 1802.

 

80.    Mads Jessen.  Gården brændte i 1752. 4-3 1-c. Han blev gift med Maren Mikkelsen.

 

81.    Maren Mikkelsen.

 

111.  ukendt, født ca. 1690, begravet 27. april 1760 i Lihme. Folketælling 1787, Lihme by.

 

Tip-4-oldeforældre

 

148.  ukendt.  Han blev gift med ukendt.

 

149.  ukendt.

 

152.  Niels Thomsen.  Han blev gift med Else Sørensen.

 

153.  Else Sørensen.

 

154.  Peder Olufsen Rand, født 1693 i Gårslev, stilling Møller i Brejning mølle, død 1770 i Brejning Mølle, Gauerslund sogn, begravet 16. december 1770. Peder Olufsen Rand overtager Brejning Mølle i 1707 (som 14-årig). Han overlader i 1764, nu selvejer - tidl. under Koldinghus ryttergods, møllen til sønnen Thomas Pedersen Rand, 1733 til 1785. Han blev gift med Maren Thomasdatter ca. 1725.

 

155.  Maren Thomasdatter, født 1693 i Brejning, død 1775 i Brejning Mølle, Gauerslund sogn, begravet 9. juli 1775.

 

156.  Adolph Wilhelmsen Breth. Han blev gift med Johanne Nielsen før 1739.

 

157.  Johanne Nielsen, født ca. 1711, død 1806 i Gauerslund, begravet 5. juni 1806.

 

158.  Bendix Nielsen.

 

Tip-5-oldeforældre

 

308.  Oluf Simonsen.  Gård 5 i Mørkholt.

 

310.  Thomas Madsen Rand, født 1661, stilling Møller, Breining mølle, død 1707.  Thomas Madsen overtager møllen i 1686. Han blev gift med Gjertrud Thomasdatter.

 

567.  Gjertrud Thomasdatter.

 

Tip-6-oldeforældre

 

620.    Mads Christensen, født ca. 1640. Mads Christensen overtager møllen omkring 1664. Han blev gift med Anne Thomasdatter.

 

621.    Anne Thomasdatter.

 

Tilbage