Min begrundelse for at forske i slægterne.

Dansk Slægtsforskning i Fredericia lavede i årene omkring 1957 to slægtsbøger.
Den ene for efterkommere af Bertel Jensen født 1798 i Mølbygård, her kaldt Mølby slægt.
Den anden for efterkommere efter Knud Thomsen født 1794 i Hetofte, Tistrup, her kaldt Knudsen slægt.
Bøgerne er ajourførte i 1982. Firmaet eksisterer ikke mere.
Da jeg på et tidspunkt fik en computer, begyndte jeg at lægge alle oplysningerne fra slægtsbøgerne ind i et program, som hedder Brothers Keeper, og jeg har siden fortsat med at registrere, hvad der er sket siden 1982, for familierne er stadig produktive, og der er jo også nogle, der går bort.
Desuden har jeg, siden jeg gik på pension, arbejdet på at få styr på og registrere min fars slægt, her kaldt Hansen slægt.
Men alt dette er jo kun muligt, hvis man i de enkelte grene af slægterne har interesse for at kende sine rødder og slægtens udvikling, og til stadighed holder mig ajour med, hvad der sker i de små hjem.
Da ingen af os bliver yngre, er det et stort ønske for mig, at yngre medlemmer af slægterne skulle fatte interesse for dette arbejde, så de kan være behjælpelige med at indsamle oplysninger, og for på et tidspunkt at kunne overtage arbejdet.

Hvorfor lave en hjemmeside?

Jo, selvom vi ikke alle er vokset op med den moderne teknik, er man nok nødt til at følge med udviklingen, og da de fleste i dag har computere, har jeg en forventning om, at det for mange er naturligt at sende oplysninger over Internettet, i stedet for via postvæsenet.
Og ligeledes vil man så kunne gå ind på hjemmesiden og studere slægtens data.

Tilføjelse 2009: Da mængden af data fortsat vokser, har jeg samlet de tre slægt databaser i een, men dette forhindrer ikke, at enhver, uanset hvilken slægt eller slægter man tilhører, kan finde sine egne familiemedlemmer og aner. Går man nogle generationer tilbage ses, at Mølby og Knudsen slægterne for en stor del har samme aner.

Sidste år blev jeg gjort opmærksom på, at disse aner havde forbindelse til Barfod slægterne, og dermed (naturligvis med en vis usikkerhed) til norske vikingekonger på Isle of Man. Lidt senere blev jeg gjort opmærksom på, jeg også kunne føre linjerne tilbage til Gorm den Gamle og Thyra. Jeg har derfor "lånt" fra bogen "Barfod Sagaen", samt Erik Breils hjemmeside. Så med forbehold for mulige fejl i disse, er dette gjort.

Ejgil Hansen